Kranieasymmetri

Grøn streg

Forebyggelse af fladt og skævt baghoved

Det er altid både lettere og mere skånsomt at forebygge end at behandle kranieasymmetrier. Derfor vil jeg anbefale dig, at du allerede fra dit barn er helt lille, er opmærksom på og gør en aktiv indsats for, at dit barn ikke udvikler en kraniesymmetri.
Det er lettere sagt end gjort, hvilket også er grunden til at ca. 20 procent af alle danske børn har en betydelig kranieasymmetri ved 4 måneders alderen.

Kranieasymmetri opstår af forskellige årsager, men ofte er det den ensidige måde barnet sover på, der bevirker at der udvikler sig en kranieasymmetri. Dette kaldes lejringsbetinget skævt baghoved (plagiocefali) eller fladt baghoved (brachycefali). Billedet nedenfor viser en normal hovedform, et skævt baghoved og et fladt baghoved. Bemærk at det bedste overblik af kranieformen, ses oppefra.

 

Kranieasymmetri

Børn skal sove på ryggen i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående vuggedød. Det bevirker at det lille barns kranie, som er meget blødt og formbart (se videoen), bliver belastet af sin egen vægt på det samme sted, hvis det kigger til samme side hver gang det skal sove. Derfor skal du sørge for at dreje dit barns hoved, så det kigger til skiftevis højre og venstre side når det sover.

Måske har du forsøgt at dreje dit barns hoved, men oplever at dit barn kort tid efter vender hovedet tilbage igen. Så kan det tyde på, at dit barn er ved at udvikle en favoritside. Nogle gange er en favoritside blot en dårlig vane, som du skal hjælpe dit barn med at bryde og nogle gange opstår favoritsider på grund af stramninger i nakke/halsmuskulaturen. I sidstnævnte tilfælde har dit barn brug for hjælp enten via din sundhedsplejerske eller en professionel behandler.

Vi ved at tidlig indsats er vigtig, da kraniesubstansen ændrer sig fra brusk til knogle, fontanellerne lukker sig og membranerne mellem kraniedelen bliver fastere, hvilket med tiden gør kraniet mindre fleksibelt og modtagelig for behandling. Derudover viser studier, at en kraftig favoritside og stramninger i nakke/halsmuskulaturen kan give varige forandringer på især de 2 øverste nakkehvirvler i rygsøjlen. Ydermere vil kroppen altid forsøge at kompensere for skævheder, hvilket på sigt give belastninger andre steder i kroppen og i sansesystemet.

Husk på, at dit barn skal sove på ryggen men at det allerede fra første dag får lov at komme om på maven og siden, når det er vågent. Hvis du vænner dit barn til den maveliggende stilling fra det er helt lille, vil du opleve at dit barn finder tilfredshed i denne stilling, samtidig med at du understøtter dit barns naturlige motoriske udvikling. Derudover stimulerer den maveliggende stilling tarmbevægelserne, hvilket kan hjælpe det stadig umodne mave- tarmsystem.

Refluks

Grøn streg

Refluks betyder tilbageløb og opstår ved at mavesyre fra mavesækken kommer op i spiserøret. Hos voksne opleves det som halsbrand/ sure opstød og hvis du var gravid for nylig, har du måske selv mærket det i slutningen af graviditeten på grund af det øgede tryk i maven.

Der har de seneste par år været en del diskussion omkring begrebet og behandlingen af refluks hos spædbørn. Refluks hos spædbørn skyldes at den lukkemuskel (lower esophagal sphinchter), som sidder mellem spiserøret og mavesækken ikke lukker helt til og sender mælken tilbage i spiserøret. Spædbarnets spiserør er meget kort og da de ofte spiser mere end der er plads til i mavesækken gylper de ofte og let den overskydende mælk ud. Alle babyer har noget tilbageløb af mælk, spyt og lidt mavesyre. Nogle gylper rigtig meget og nogle meget lidt. Begge dele er helt normalt og smertefrit.

Det er ikke let at diagnosticere om en baby har en refluks sygdom. Det kræver først og fremmest en fagperson der tager sig tid til at sætte sig ind i babyens symptombillede. Lytter til forældrenes oplevelser og laver en grundig observation og undersøgelse af barnet.

Det er en lægelig vurdering om et barn har refluks og skal i medicinering. Det er min erfaring at nogle læger helt afviser refluks som diagnose- særligt så længe barnet følger sin vækstkurve. Andre læger udskriver medicin ved det mindste symptom på refluks. Det er min erfaring at nogle børn virker til at have gavn af medicinen… mange har dog ikke.

Refluks sygdom opstår når indholdet fra mavesækken, som løber tilbage i spiserøret indeholder meget mavesyre. Det kan skabe irritation og stærkt ubehag for babyen. Babyen kan udvise mange forskellige symptomer. Følgende liste er de symptomer jeg har erfaret er mest kendetegnende for refluks sygdom:

  • • Baby udviser generel meget uro hele døgnet igennem. Der er uro og utilpashed i kroppen. Det er som at barnet har svært ved at slappe helt af. Barnet vil helst holdes i lodret stilling og symptomerne forværres når barnet bliver lagt fladt på ryggen.
  • • Barnet har en emotionel uro og utilpashed. Det græder eller småklynker ofte og det kan have svært ved at holde øjenkontakt.
  • • Barnets stemme kan virke hæs
  • • Spiseproblemer. Amning kan være svært og barnet opleves som værende meget til- og fra brystet
  • • Barnet græder eller bliver irritabel ved gylp eller bøvser (som også kan være meget syreholdige). Dog er det ikke altid at barnets gylp er synligt og kommer ud. Hos nogle børn forbliver gylpen i spiserøret og kører op og ned i stedet for at komme ud. Dette kaldes ”silent refluks”.
  • • Refluks ses ofte i forbindelse med andre symptomer der kan føre tilbage til en kompliceret fødsel. Måske lå barnet længe i fødselskanalen, blev taget med Cup eller endte med akut kejsersnit.
  •  
  • Inden man overvejer at give medicin, skal man som forælder vide at der også er andre veje at gå. Først og fremmest er det altid en god ide at tale med sundhedsplejersken, hvis man mistænker refluks. Sundhedsplejersken har en god og lang erfaring, og kan hjælpe dig til at folde det brede syn på dit barn ud. Hun kan også være med til at vurdere om dit barn skal henvises videre til en børnelæge, eller evt. gå den terapeutiske vej.

Om at ligge på maven

Grøn streg

Det er godt for dit barn, at få lov at ligge på maven flere gange hver dag fra det er helt nyfødt. Dit barn må dog IKKE sove på maven hvis det ikke er overvåget (læs evt. om vuggedød under links). Den maveliggende stilling er vigtig for din baby af flere grunde:

1. Den motoriske udvikling (hvor barnet senere hen skal krybe, kravle, rejse sig og stå/gå) starter fra den maveliggende stilling. Børn der ikke ligger særlig meget på maven, hopper ofte de motoriske milepæle over og udvikler sig motorisk langsommere og med ringere kvalitet i bevægemønstret- også på længere sigt.

2. Den maveliggende stilling forebygger favoritside og skævt kranie. Sørg for at barnets hoved er drejet til skiftevis højre og venstre side, når det ligger på maven med hovedet hvilende på underlaget.

3. Den maveliggende stilling stimulerer mave/tarm funktion og kan hjælpe barnet med at komme af med luft.

4. Liggende på maven, har baby mulighed for at løfte hovedet mod tyngdekraften og på denne måde træne hovedkontrol.

5. Tyske undersøgelser har vist, at børn der har ligget meget på maven har færre problemer med hofterne senere i livet.

6. Børn der fra start er blevet vænnet til at ligge på maven vil hurtigt udvikle ryg- og nakkemuskler. Det medfører at de kan løfte hovedet og følge med i hvad der sker omkring dem. Det giver tryghed og selvstændighed.

Dit barn kan ligge på maven på flere forskellige måder:

1. På puslebord, spisebord eller nede på gulvet. I starten har dit barn brug for, at du er helt tæt på og har øjenkontakt (kommer omkring 4-5 uge). Hvis dit barn bliver ked af det, støtter du det i det der er svært og prøver at opmuntre det. Hellere kort tid og flere gentagelser.

2. Over skødet

3. Liggende på maven på mors/fars arm

4. Liggende på mors/fars brystkasse (vær opmærksom på at dit barn ikke bliver for varmt i denne stilling).

baby på mave

Hvad er ...

Hvid streg

... pædiatrisk fysioterapi?

Pædiatrisk fysioterapi, her også kaldet børnefysioterapi er læren om barnets udvikling, sygdomme og terapeutiske behandlingsmetoder. Det er en specialisering indenfor faget fysioterapi. En Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapeut er ekspert i at arbejde med børn og har mindst 7 års arbejdserfaring med børnebehandling. Derudover skal terapeuten kunne dokumentere løbende at have taget relevant videreuddannelse indenfor området for at kunne opfylde kriterierne. Jeg fik min godkendelse i 2019. Den er gældende i 7 år og skal herefter søges og godkendes igen hos Danske Fysioterapeuters specialistafdeling.

Pædiatrisk Fysioterapi tager altid udgangspunkt i en grundig anamnese og undersøgelse. Hvilke metoder man anvender i behandlingen er meget forskelligt og tilpasses individuelt. Ofte vil det være mobiliserende greb der øger bevægeligheden i bevægeapparat, suppleret med øvelser der er nøje udvalgt i forhold til det næste niveau i udviklingen.

I børnefysioterapi arbejder man disciplineret og samvittighedsfuldt. Det handler om en ordentlig arbejdsgang fra start til slut og indbefatter bl.a.:
– tydelig journalskrivning og reglementeret opbevaring af personfølsomme oplysninger ifølge GDPR
– klinisk ræsonnering der sikrer en tydelig målsætning og plan for behandling for både klient og terapeut

  • Pædiatrisk fysioterapi bygger på kvalitet og evidensbaseret viden.

... kranio-sakral terapi?

Der findes forskellige former for Kranio- Sakral terapi. Den metode jeg har studeret og lært er Osteopatisk Kranio- Sakral terapi og bygger på den amerikanske læge William Sutherlands behandlingspricipper. Selve betegnelsen Kranio-Sakral, relaterer til den del af kroppen der ligger mellem kraniet (kranio) og korsbenet (sakrum). Det vil sige området mellem hoved og bækken, der udover de knoglemæssige strukturer, led, muskler og ikke mindst bindevæv indeholder vores hjerne og rygmarv. Det er derfor en behandlingsmetode, der både påvirker vores bevægeapparat og vores neurologiske system.

Kranio-Sakral terapi er en blid behandlingsform, hvor terapeuten udover blide tryk og greb forskellige steder på kroppen. Den fungerer godt på små børn, hvor de knogle- og ledmæssige strukturer er bløde og fleksible og hvor det neurologiske system er meget modtageligt.

Kranio- Sakral terapi er en alternativ behandlingsmetode. Der findes ingen evidens for effekten, hvorfor man skal forholde sig kritisk. Dog har jeg gennem årene erfaret, at særligt til små børn med megen uro ofte forbundet med traumatiske fødsler og til større børn med stress og hovedpine, kan metoden have sin berettigelse. Jeg bruger altså metoden som “et værktøj i min værktøjskasse ” sammen med mange andre metoder.

... Marte Meo?

Marte meo betyder “ved egen kraft”. Marte meo metoden handler om at guide forældre til, at de ved egen kraft kan blive styrket i samspillet med deres barn. Metoden har baggrund i nyere udviklingspsykologisk forskning, særligt ved Daniel Stern der anses som en af de mest betydningsfulde udviklingspsykologer. Hans teorier forklarer bl.a. hvorledes selvværd udvikles. Selvværdsfølelsen etableres helt tidligt hos det lille barn i kerneselvperioden (2-7 levemåned) ved at forælderen imiterer og spejler barnets initiativer, hvorved barnet udvikler en selvfornemmelse af, at det tages alvorligt og anerkendes som det er. Dette skaber grobund for udvikling af selvværd.

Jeg har i mit virke som børnefysioterapeut altid øje for samspillet mellem barn og forældre på en anerkendende måde. Jeg bruger sjældent metoden som den egentlig er tænkt med videooptagelser, analyse af videoen og tilbagemelding til forældre med mindre det efterspørges af forælderen selv. Jeg bruger mest Marte meo som baggrundsviden til at vejlede forældre i, hvorledes de i samspillet med deres barn kan understøtte dets emotionelle og samspilsmæssige udvikling. Ønsker man et rigtigt Marte meo forløb med videooptagelser, analyse og tilbagemelding er dette muligt. Kontakt mig da venligst på mail eller telefon.

Jeg blev uddannet Marte meo terapeut i 2014 og haft stor glæde af dette livssyn og forståelse for mennesket lige siden, både som fagperson og privat person.