Lidt om mig

Blå streg

Jeg er Autoriseret Fysioterapeut med speciale i børnefysioterapi. Jeg har 18 års praktisk erfaring indenfor området i både ind- og udland. Jeg har løbende videreuddannet mig og er Certificeret Kliniker i Pædiatrisk Fysioterapi samt har diplommodul fra VIA universitet i Pædiatrisk Fysioterapi (se CV). Derudover er jeg Certificeret Marte Meo terapeut og har derfor også en bred viden om det lille barns mentale udvikling og har gennem årerne vejledt mange familier i, hvorledes de bedst muligt understøtter barnets samlede udvikling.

Jeg har selv været nybagt mor tre gange. Mine drenge er i dag 14, 17 og 19 år. Jeg kender til mange af de bekymringer og glæder der følger med den rolle.

billede af mig
Konsultationsrum

Om klinikken

Blå streg

Klinikken ligger i en del af mit private hjem. Der er separat indgang, venteværelse og badeværelse. Alt i lyse, varme og rene omgivelser. Jeg lægger vægt på en behagelig atmosfære, hvor både barn og forældre vil føle sig tryg og tilpas og mødt med nærvær og ro.
Der er gratis parkering på Virum Vandvej og der er busforbindelse til Virum Station, Lyngby og Holte tæt på.
Der er plads til barnevognen under et tørt udhæng lige foran indgangen til klinikken.

Mit CV

Hvid streg
Tidslinje

Metoder jeg anvender

Blå streg

Pædiatrisk fysioterapi

Pædiatrisk fysioterapi, her også kaldet børnefysioterapi er læren om barnets udvikling, sygdomme og terapeutiske behandlingsmetoder. Det er en specialisering indenfor faget fysioterapi. En Certificeret kliniker i pædiatrisk fysioterapeut er ekspert i at arbejde med børn og har mindst 7 års arbejdserfaring med børnebehandling. Derudover skal terapeuten kunne dokumentere løbende at have taget relevant videreuddannelse indenfor området for at kunne opfylde kriterierne. Jeg fik min godkendelse i 2019. Den er gældende i 7 år og skal herefter søges og godkendes igen hos Danske Fysioterapeuters specialistafdeling.

Pædiatrisk Fysioterapi tager altid udgangspunkt i en grundig anamnese og undersøgelse. Hvilke metoder man anvender i behandlingen er meget forskelligt og tilpasses individuelt. Ofte vil det være mobiliserende greb der øger bevægeligheden i bevægeapparat, suppleret med øvelser der er nøje udvalgt i forhold til det næste niveau i udviklingen.

I børnefysioterapi arbejder man disciplineret og samvittighedsfuldt. Det handler om en ordentlig arbejdsgang fra start til slut og indbefatter bl.a.:
– tydelig journalskrivning og reglementeret opbevaring af personfølsomme oplysninger ifølge GDPR
– klinisk ræsonnering der sikrer en tydelig målsætning og plan for behandling for både klient og terapeut

Pædiatrisk fysioterapi bygger på kvalitet og evidensbaseret viden.

Kranio-sakral terapi

Der findes forskellige former for Kranio- Sakral terapi. Den metode jeg har studeret og lært er Osteopatisk Kranio- Sakral terapi og bygger på den amerikanske læge William Sutherlands behandlingspricipper. Selve betegnelsen Kranio-Sakral, relaterer til den del af kroppen der ligger mellem kraniet (kranio) og korsbenet (sakrum). Det vil sige området mellem hoved og bækken, der udover de knoglemæssige strukturer, led, muskler og ikke mindst bindevæv indeholder vores hjerne og rygmarv. Det er derfor en behandlingsmetode, der både påvirker vores bevægeapparat og vores neurologiske system.

Kranio-Sakral terapi er en blid behandlingsform, hvor terapeuten udover blide tryk og greb forskellige steder på kroppen. Den fungerer godt på små børn, hvor de knogle- og ledmæssige strukturer er bløde og fleksible og hvor det neurologiske system er meget modtageligt.

Kranio- Sakral terapi er en alternativ behandlingsmetode. Der findes ingen evidens for effekten, hvorfor man skal forholde sig kritisk. Dog har jeg gennem årene erfaret, at særligt til små børn med megen uro ofte forbundet med traumatiske fødsler og til større børn med stress og hovedpine, kan metoden have sin berettigelse. Jeg bruger altså metoden som “et værktøj i min værktøjskasse ” sammen med mange andre metoder.

Marte Meo

Marte meo betyder “ved egen kraft”. Marte meo metoden handler om at guide forældre til, at de ved egen kraft kan blive styrket i samspillet med deres barn. Metoden har baggrund i nyere udviklingspsykologisk forskning, særligt ved Daniel Stern der anses som en af de mest betydningsfulde udviklingspsykologer. Hans teorier forklarer bl.a. hvorledes selvværd udvikles. Selvværdsfølelsen etableres helt tidligt hos det lille barn i kerneselvperioden (2-7 levemåned) ved at forælderen imiterer og spejler barnets initiativer, hvorved barnet udvikler en selvfornemmelse af, at det tages alvorligt og anerkendes som det er. Dette skaber grobund for udvikling af selvværd.

Jeg har i mit virke som børnefysioterapeut altid øje for samspillet mellem barn og forældre på en anerkendende måde. Jeg bruger sjældent metoden som den egentlig er tænkt med videooptagelser, analyse af videoen og tilbagemelding til forældre med mindre det efterspørges af forælderen selv. Jeg bruger mest Marte meo som baggrundsviden til at vejlede forældre i, hvorledes de i samspillet med deres barn kan understøtte dets emotionelle og samspilsmæssige udvikling. Ønsker man et rigtigt Marte meo forløb med videooptagelser, analyse og tilbagemelding er dette muligt. Kontakt mig da venligst på mail eller telefon.

Jeg blev uddannet Marte meo terapeut i 2014 og haft stor glæde af dette livssyn og forståelse for mennesket lige siden, både som fagperson og privat person.